องค์ประกอบสำคัญแปดประการของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดี

กลยุทธ์ทางธุรกิจคืออะไร? กลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นการถ่ายทอดทิศทางโดยรวมขององค์กรในระยะกลางและระยะยาว 

โดยทั่วไปจะระบุวิธีที่เอนทิตีแข่งขันในอุตสาหกรรม กล่าวอีกนัยหนึ่งกลยุทธ์กำหนดกฎและแนวทางปฏิบัติที่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ ฯลฯ กลยุทธ์ดังกล่าวสามารถครอบคลุมธุรกิจทั้งหมดหรือสามารถเกี่ยวข้องกับพื้นที่การทำงานเช่นการดำเนินงานการตลาดการเงินหรือทุนมนุษย์ กลยุทธ์แตกต่างจากกลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางระยะสั้น องค์กรของคุณต้องการกลยุทธ์ที่ไม่ซ้ำใครเพื่อให้สามารถแยกแยะความแตกต่างได้อย่างเหมาะสมในตลาด แต่อะไรคือองค์ประกอบสำคัญแปดประการของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดี? อะไรคือคุณสมบัติเด่นของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดี? คำแนะนำมีอยู่ในบทความนี้

1. วิสัยทัศน์พันธกิจและคุณค่าขององค์กรของคุณมีความสำคัญ คุณต้องกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ วิสัยทัศน์ของคุณคือที่ที่คุณต้องการที่จะอยู่ในอนาคตในขณะที่ภารกิจของคุณคือเหตุผลพื้นฐานว่าทำไมคุณอยู่ ค่านิยมองค์กรของคุณบ่งบอกถึงความเชื่อที่ชี้นำว่าเป็นรากฐานของวัฒนธรรม

2. การวิเคราะห์ SWOT เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ

คุณต้องวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ – ซึ่งเป็นภายในและโอกาสและภัยคุกคามของคุณ – ซึ่งเป็นสิ่งภายนอก คุณทำงานในอุตสาหกรรมใดและทำกำไรได้อย่างไร การแข่งขันของคุณคืออะไร? ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน? อะไรคือความสามารถหลักของคุณ? การประเมินคู่แข่งเช่นการพิจารณาแง่มุมต่าง ๆ เช่นผลิตภัณฑ์ต้นทุนการดำเนินงานและการกำหนดราคา

3. คุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเป็นอีกประเด็นที่สำคัญ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณเสนอหรือตั้งใจจะเสนอ คุณแตกต่างจากองค์กรอื่น ๆ อย่างไร คุณมีข้อเสนอพิเศษใดบ้าง – ซึ่งมีความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าเป้าหมายของคุณ? คุณค่าของคุณมอบความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับคุณ

  • 4. แล้วโซ่คุณค่าของคุณล่ะ?

  •  สิ่งนี้แสดงถึงการสืบทอดกิจกรรมเพื่อออกแบบผลิตและจำหน่ายส่งมอบและสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ห่วงโซ่คุณค่าของคุณถือเป็นลำดับของกิจกรรมที่มีการเพิ่มมูลค่า ห่วงโซ่คุณค่าของคุณควรสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า กิจกรรมที่ปรับปรุงค่าเรียกว่าโปรแกรมควบคุมค่า เหล่านี้เป็นเครื่องมือสำหรับการระบุวิธีในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ห่วงโซ่คุณค่าประกอบด้วยกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน การวิเคราะห์กิจกรรมตามห่วงโซ่คุณค่าของคุณยังช่วยระบุความได้เปรียบในการแข่งขัน

5. ตลาดหรือลูกค้ายังเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ คุณจะใช้งานที่ไหน ข้อมูลประชากรคืออะไร มีโอกาสในการขยายตัวหรือไม่? คุณจะทำอะไร – และไม่ทำอะไร มีปัญหาการแบ่งส่วนหรือไม่ คุณเข้าใจเกณฑ์การซื้อหรือไม่

6. ด้านเศรษฐกิจเป็นสิ่งจำเป็น คุณควรระบุผลลัพธ์เชิงปริมาณที่คุณต้องการ พิจารณาทรัพยากรที่มีอยู่และการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพด้วย คำนึงถึงความสามารถและความสามารถของคุณ คุณมีข้อได้เปรียบหรือไม่? คุณมีวิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินหรือการเงินของคุณหรือไม่?

7. ตอนนี้สิ่งที่เกี่ยวกับการดำเนินการรวมถึงกระบวนการดำเนินงาน? คุณจะทำอย่างไร คุณอยากไปที่นั่นอย่างไร? ตัวอย่างเช่นคุณอาจเลือกการเติบโตแบบเร่งด่วนหรือการเติบโตแบบออร์แกนิก ประเด็นต่าง ๆ เช่นกรอบนโยบายที่ชี้นำว่าองค์กรจะดำเนินงานมีความสำคัญอย่างไร คุณต้องสมดุลความเสี่ยงกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ นอกจากนี้คุณยังต้องพิจารณาและเลือกตัวเลือกทางธุรกิจที่หลากหลาย โปรแกรมของคุณกำหนดแผนการใช้งานสำหรับกลยุทธ์หลัก ๆ สิ่งเหล่านี้ควรครอบคลุมงบประมาณเป้าหมายประสิทธิภาพทรัพยากรวัตถุประสงค์และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. ในที่สุดองค์ประกอบสำคัญสุดท้ายของกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณคือรากฐานที่สำคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการนำไปใช้และการดำเนินการ กลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นกระบวนการแบบไดนามิก มันไม่เคยคงที่ คุณควรจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คุณควรมีความยืดหยุ่นและเปิดรับการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณประเมินความคืบหน้าผ่านการตรวจสอบคุณสามารถใช้แผนใหม่

ฉันเดาว่าเราได้เน้นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดีใช่ไหม? นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงทรัพยากรการจัดการองค์กรเพิ่มเติมได้ที่บล็อกของผู้ประกอบการที่ชาญฉลาดของ

จนถึงตอนนี้